AI тэнхлэг танигч

  • AI instruction

    AI заавар

    Өөрөө боловсруулсан гүнзгий суралцах зургийн алгоритм боловсруулах платформ дээр үндэслэн алгоритмын нарийвчлалыг баталгаажуулахын тулд өндөр гүйцэтгэлтэй өгөгдлийн урсгалын чип технологи болон AI харааны технологийг нэгтгэсэн;Энэ систем нь голчлон тэнхлэгийн тоо, тэнхлэгийн төрөл, дан болон хос дугуй зэрэг тээврийн хэрэгслийн мэдээллийг тодорхойлоход ашигладаг AI тэнхлэг танигч болон AI тэнхлэгийг таних хостоос бүрддэг.системийн онцлог 1).үнэн зөв таних Дугаарыг үнэн зөв тодорхойлох боломжтой...