Enviko-traffic шийдэлээс жинлэнэ үү motion(wim) системийг та итгэж болно

Одоогийн байдлаар манай хамт олон дотоодын WIM төсөлд 4, 5 эгнээний системийг суурилуулж байна.Энэ нь хөдөлгөөний хэмжилтийг илүү нарийвчлалтай болгох, тээврийн хэрэгслийг жинлэх, гэмт хэргийг шийдвэрлэхэд зориулагдсан +/- 5%, +/-3% хүртэл жингийн нарийвчлалтай.Суурилуулалт нь хоёр индукцийн гогцоо, хоёр цуврал QUARTZ мэдрэгч ба диагональ мэдрэгчээс бүрдэх бөгөөд эгнээ тус бүр дээр давхар бэхэлгээ, тэнхлэгийн өргөнийг илрүүлэх боломжтой.Мөн хурд, тэнхлэгийн тоо, тээврийн хэрэгслийн урт, тэнхлэг хоорондын зай, тэнхлэгийн жин зэргийг хэмждэг.

(1) Дөрвөн эгнээний зохион байгуулалт

weigh

(2) Таван эгнээний зохион байгуулалт

weigh


Шуудангийн цаг: 2022 оны 5-р сарын 13-ны хооронд